SERC

SERC is een wedstrijd die beoefend wordt in het zwembad en is de afkorting voor 'Simulated Emergency Response Competition'. Tijdens deze wedstrijd moet je als team van vier redders je reddingsvaardigheden demonstreren.

SERC is een proef in teamverband waarin een opgelegde situatie tot een goed einde gebracht moet worden. De situatie is onbekend voor het reddersteam en is hetzelfde voor alle deelnemende ploegen. Als ploeg moet je de situatie zo goed mogelijk inschatten en oplossen.

In de SERC competitie zijn er twee verschillende strekkingen:

  1. Internationale SERC: zoveel mogelijk mensen (zeven tot veertien slachtoffers) in veiligheid brengen in een tijdslimiet van 2’.
  2. Eerste hulp aan drenkelingen - EHAD: minder slachtoffers en met meer nadruk op de nazorg en het correct handelen in een tijdslimiet van 5’.

De uitslag van deze competitievorm is telkens als volgt:

  • De 3 beste teams: iedere reddingsactie wordt beoordeeld en krijgt een cijfer op basis van verschillende aspecten (snelheid en correctheid van het naderen, correct gebruik van hulpmiddel, prioriteiten stellen, toepassen van eerste hulp,…).
  • De 3 beste reanimaties: elke reanimatie wordt apart geëvalueerd.
  • De 3 beste leiders: de leider van het team moet zijn teamgenoten goed leiden.

Voor een exacte beschrijving van de SERC competitie verwijzen we naar de internationale wedstrijdreglementen.