Een Ongeval? Wat Nu?

Leden, aangesloten bij RedFed, zijn via de verzekeraar Arena NV verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid tegen over derden). In het geval een verzekerde zich kwetst, moeten onderstaande stappen ondernomen worden.

Stappenplan

Stap 1: 

De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier van de verzekeraar (zie formulier 1 “Ongevalaangifteformulier lichamelijke ongevallen”)

Stap 2: 

Het formulier laat je invullen door de dokter (= medisch getuigschrift).

Stap 3:

Het formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s en verslagen stuur je op:

  • OF rechtstreeks naar de verzekeraar
  • OF naar uw clubverantwoordelijke die alles doorstuurt naar de verzekeraar

De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met de verzekeraar Arena NV:

Stap 4: 

Eens de verzekeraar de documenten heeft ontvangen zendt deze binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en het dossiernummer.

Stap 5: 

Alle bijkomende onkostennota’s worden onmiddellijk overgemaakt (met vermelding van het dossiernummer) zodat de verzekeraar - als het dossier volledig is - tot vergoeding kan overgaan.

Stap 6: 

In het geval van ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moet dit zo snel mogelijk gemeld worden bij de verzekeraar om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Op zoek naar meer informatie? De Sportongevallenpolis van RedFed en bijhorende formulieren kan je nalezen en downloaden onder Downloads.