Opleiding Official

Officials zijn nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden. Ze vormen de spil van onze competitie. In alle disciplines (zwembad, open water, SERC, IRB, Surfboat) zijn er officials nodig.
Er bestaan verschillende kwalificaties in elke discipline eenvoudig voorgesteld door C-, B- en A-official. Elke kwalificatie heeft zijn eigen functieomschrijving.

Opleidingen voor officials worden steeds aan Vlaamse zijde door de Vlaamse Reddingsfederatie georganiseerd.

Toelatingsvoorwaarden

Official C

 • Minstens 16 jaar oud zijn bij de start van de cursus
 • Lid van RedFed zijn 

Official B

 • Minstens 18 jaar oud zijn bij de start van de cursus
 • Lid van RedFed zijn
 • In bezit zijn van het diploma C-official of simultaan mee volgen (extra uren en stages C-official)

Official A

 • Minstens 20 jaar oud zijn bij de start van de cursus
 • Lid van RedFed zijn
 • In bezit zijn van het diploma B-official
 • De Nederlandse en Franse taal beheersen
Programma

Official C

 • 1 uur theorie en 1 uur zelfstudie
 • 2 stages (3 functies: starter, aankomst, tijdopnemer) met goede beoordeling
 • Geen theoretisch examen

Official B

 • 4 uur theorie, 2 uur praktijk en 2 uur zelfstudie
 • 2 stages met goede beoordeling
 • Theoretisch examen

Official A

 • 8 uur zelfstudie
 • 2 stages (event en hoofdofficial) met goede beoordeling
 • Theoretisch examen 
Diploma

Het diploma Official is onbeperkt geldig.

Voor een behoud in haar functie moet een C- of B-official minstens 2 wedstrijden per jaar uitoefenen. Een A-offical moet 1 wedstrijd per jaar in haar functie uitoefenen. Indien men hier niet aan voldoet, is een verplichte opfrissing noodzakelijk. 

Op zoek naar een bijscholing? Klik hier

Voor een duplicaat van je officialdiploma kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Bevoegdheden

Official C

 • Starter / controlestarter
 • Aankomstvolgorde
 • Tijdopname
 • Marshalling/line-up

Official B

 • Uitsluitingen
 • Baanrechters
 • Parcoursopbouw
 • Controle parcours

Official A

 • Controle wedstrijdsite
 • Taakverdeling officials
 • Wedstrijdleiding (hoofdscheidsrechter of eventdirector)
 • Klachtenbehandeling
 • Wedstrijdrapport opstellen
Kostprijs

Deelname aan de cursus is gratis voor de kandidaat-official. 

C- en B-officials kunnen door alle RedFed-gediplomeerde A-officials gevormd worden. Stages moeten op voorhand gemeld worden op het RedFed-secretariaat. Kandidaat A-officials en kandidaat International Official moeten zich eerst aanbieden via de Vlaamse Sportcommissie.

Internationaal

Een internationaal officialopleiding wordt niet door de Vlaamse Reddingsfederatie georganiseerd. RedFed kan wel een aanvraag indienen bij de International Life Saving Federation (ILS) om deze cursus te organiseren.

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Official (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.