Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden, tenzij ze door de wet, de statuten of het intern reglement aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan kan deze bevoegdheden delegeren. De toebedeelde functies aan de bestuursleden worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

Het bestuursorgaan komt minstens vijf maal per jaar samen. De verslagen van bestuursvergaderingen zijn terug te vinden onder Downloads.

Het bestuursorgaan van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw bestaat uit 10 leden:

Karel Logghe

Voorzitter
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat:

 • Voorzitter Opleidingscommissie (2014-2016, 2016-2020)

Luc Van den Broeck

Secretaris-Generaal/Penningmeester
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat:

 • Secretaris-Generaal/Penningmeester (2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020)

Flor Bosmans

Ondervoorzitter
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat:

 • Provinciaal Voorzitter Vlaams-Brabant (2000-2004, 2004-2008, 2008-2009),
 • Ondervoorzitter (2009-2012, 2012-2016, 2016-2020)

Wim Nuyens

Voorzitter Sportcommissie
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat:

 • Voorzitter Sportcommissie (2009-2012, 2012-2016, 2016-2020)

Danny Vanparys

Voorzitter Opleidingscommissie
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat: geen

Koen Jansen

Provinciaal Voorzitter Antwerpen
(20/03/2021-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat:

 • Voorzitter Sportcommissie (2008-2009)

Kris Thys

Provinciaal Voorzitter Limburg
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorig mandaat:

 • Provinciaal Voorzitter Limburg (2010-2012, 2012-2016, 2016-2020)

Philippe Raes

Provinciaal Voorzitter Oost-Vlaanderen
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected] 

vorig mandaat:

 • Provinciaal Voorzitter Oost-Vlaanderen (2009-2012, 2012-2016), 
 • Voorzitter (2016-2020)

Ann Saelens

Provinciaal Voorzitter Vlaams-Brabant 
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected]

vorige mandaat:

 • Provinciaal Voorzitter Vlaams-Brabant (2016-2020)

Bart Dejonghe 

Provinciaal Voorzitter West-Vlaanderen
(07/03/2020-10/03/2024)

[email protected] 

vorig mandaat:

 • Provinciaal Voorzitter West-Vlaanderen (2009-2012, 2012-2016, 2016-2020)

Het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt voor de duur van vier jaar toegekend. Bij het openvallen van een mandaat wordt de functie opnieuw ingevuld door de Algemene Vergadering.

Hieronder staat het rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties van het bestuursorgaan:

  2020 2021 2022 2023 2024
UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN
Voorzitter Philippe Raes Karel Logghe             Karel Logghe  
Secretaris-genenraal Luc Van den Broeck Luc Van den Broeck             Luc Van den Broeck  
Penningmeester Luc Van den Broeck Luc Van den Broeck             Luc Van den Broeck  
Ondervoorzitter Flor Bosmans Flor Bosmans             Flor Bosmans  
Provinciaal voorzitter Antwerpen Patrick Lambregts      Koen Jansen         Koen Jansen  
Provinciaal voorzitter Vlaams-Brabant Ann Saelens Ann Saelens             Ann Saelens  
Provinciaal voorzitter Limburg Kris Thys Kris Thys             Kris Thys  
Provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen Jonatan Helpers Philippe Raes             Philipp Raes  
Provinciaal voorzitter West-Vlaanderen Bart Dejonghe Bart Dejonghe             Bart Dejonghe  
Voorzitter Sportcommissie Wim Nuyens Wim Nuyens             Wim Nuyens  
Voorzitter Opleidings-commissie Karel Logghe Danny Vanparys             Danny Vanparys