Wat is onze missie?

De Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed) is een erkende sportfederatie die de reddingssport en de veiligheid van watersportbeoefenaars ondersteunt en promoot. 
Ze streeft ernaar om iedereen te kunnen redden door zoveel mogelijk mensen op te leiden. Daarnaast is RedFed ook een erkende gesprekspartner die redders begeleidt in hun beroepsuitvoering.

Iedereen kan redden!

Onze visie zegt alles: "Iedereen kan redden!" Daar geloven we in. Jong of oud, klein of groot, dik of dun... het maakt niet uit. Iedereen kan altijd een persoon in nood hulp aanbieden.

Onze federatie heeft 6 waarden die ze hoog in het vaandel draagt.

  • Veiligheid: van jezelf en anderen
  • Hulpvaardigheid: hulp bieden aan
  • Respect: voor haar medemens, natuur en omstandigheden
  • Gezondheid: fit zijn om een leven te redden ("be fit to save a life")
  • Kennisverspreiding: onderling, naar clubs, leden, redders, anderen
  • Samenwerken/collegialiteit

De missie van de Vlaamse Reddingsfederatie wordt verder uitgewerkt in het vierjarig beleidsplan en het jaarlijks actieplan. Deze plannen worden uitgevoerd door de RedFed-medewerkers (uitvoerend secretariaat), het Bestuursorgaan, de Commissies en de Werkgroepen in samenwerking met al de reddingsclubs van de federatie.

Meer gedetailleerde informatie over ons beleid en onze interne reglementen zijn terug te vinden onder Downloads.