Opleiding Duiker-Redder

De opleiding Duiker-Redder bestaat uit acht lesdagen waarin de nadruk op praktische oefenkansen ligt na theoretische verdieping. Zowel de reanimatie van een volwassene, kind en baby als de reanimatie met zuurstoftoediening (met systemen die in de zwembaden en duikclubs ter beschikking - kunnen- zijn) komen uitgebreid aan bod. De know-how van de EHB(duik)O en van diverse reddingstechnieken in zwembad en in open water zullen geen geheimen meer voor jou kennen. Ook een dosis conditionele en technische zwemtraining zit in het programma vervat.

De lessen worden gegeven door erkende VTS-docenten Duiker-Redder. Deze cursus wordt steeds georganiseerd vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Toelatingsvoorwaarden
 • Minimum 18 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
 • Minimum twee-ster duiker zijn (CMAS ** of als gelijkwaardig aanvaard)
 • Het brevet Duiker-hulpverlener bezitten (of als gelijkwaardig aanvaard)
 • Minimum 30 duikuren of 60 duiken hebben uitgevoerd
Programma

De cursus duurt 46 uur waarvan 18 uur theorie en 28 uur praktijk.

De cursus bestaat uit 5 vakken:

 • Theorie en Praktijk Functioneren in een zwemgelegenheid (3 + 1 uur)
 • Theorie Redding (7 uur)
 • Praktijk Redding Duiker Redder (14 uur)
 • Theorie en Praktijk Reanimatie (4 + 10 uur)
 • Theorie en Praktijk EHBO (2 + 5 uur) 

De kandidaten dienen te slagen voor de vijf vakken om het diploma Duiker-Redder te behalen.

Overgangsmodule Instructeur Duiken naar Duiker-Redder

Voor de Instructeurs Duiken werd in 2014 een overgangsmodule ontwikkeld. De aanzet was de opening van de duiktank met een diepte van 15 meter te Zwevegem. De Instructeurs Duiken krijgen een verplichte infosessie (4 uur), een theorieles (3 uur) en nadien 4 doorgedreven oefensessies (17 uur). De theorie dienen ze in zelfstudie te leren. 

De kostprijs van de overgangsmodule Instructeur Duiken naar Duiker-Redder bedraagt € 115.

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Overgangsmodule Instructeur Duiker naar Duiker-Redder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.

Diploma

Het diploma Duiker-Redder is onbeperkt geldig. De kandidaat moet volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Sport Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het diploma Duiker-Redder gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Op zoek naar een bijscholing? Klik hier

Voor een duplicaat van je diploma Duiker-Redder kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht. Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”.

Homologatie

Homologatievoorwaarden voor het getuigschrift Bedrijfseerstehulp:

 • In het bezit zijn van het diploma Duiker-Redder (Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool)
 • In het bezit zijn van een recent bijscholingsattest 
 • Lid van RedFed zijn

Gelieve bij de aanvraag tot homologatie de nodige kopieën van het vereiste diploma en een recent bijscholingsattest toe te voegen en te richten tot [email protected]

De administratiekost voor een homologatie bedraagt € 25. Dit dient gestort worden op het rekeningnummer van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw. Van zodra RedFed jouw betaling en de nodige documenten heeft ontvangen, kan jouw homologatie aangemaakt worden.

Bevoegdheden

Als Duiker-Redder kan je instaan voor de veiligheid in zwembaden en recreatiedomeinen als het gaat over duikactiviteiten.

Kostprijs

De opleiding Duiker-Redder is een cursus georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS). De kostprijs van een opleiding Duiker-Redder bedraagt € 200.

Assimilatie

Er is een mogelijkheid tot assimilatie van het diploma Duiker-Redder indien men voldoet aan volgende voorwaarden:

 • In het bezit van het Hoger Reddersbrevet én een recent (< 1 jaar) bijscholingsgetuigschrift.
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van Duiker-Redder (volledige module).

De aanvraag tot assimilatie van het diploma Duiker-Redder kan ingediend worden via de website van Sport Vlaanderen

Internationaal

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt het, via de Belgische Reddingsfederatie, mogelijk dat de houders van het diploma Duiker-Redder (in combinatie met een ander duikersbrevet) internationaal kunnen gehomologeerd worden door de Internationale Life Saving federatie (ILS). Dit internationaal diploma is geldig in alle lid-landen van ILS.

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "FAQ: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?".

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Duiker-Redder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.