Bijscholing Bootredder

Er is een grote nood om de veiligheid van watersporters te waarborgen in de uitoefening van hun geliefde sport, zeker omdat de Vlarem II wettekst (sinds het verschijnen ervan op 31/07/1995) hamert op het feit dat er een grotere veiligheid moet gegarandeerd worden aan de watersporters. 

De specifieke bijscholing Bootredder geeft een korte opfrissing van de vaardigheden die een Bootredder moet bezitten en wordt steeds gegeven door erkende RedFed-docenten Bootredder.

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van het diploma Bootredder.

Programma

Een bijscholing Bootredder duurt minstens 4 uur. 

Diploma

De diploma's één, twee en drie ster Bootredder blijven geldig mits het volgen van een jaarlijkse bijscholing waarbij technieken worden herhaald en eventueel nieuwe technieken kunnen worden aangeleerd.

Voor een duplicaat van je diploma en bijscholingsattest Booredder kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Bevoegdheden
  • De bezitter van het brevet één ster Bootredder zal instaan voor een verbetering van de veiligheid van watersporters op plassen en meren en mag met een reddingsvaartuig varen dat niet sneller dan 20 km/uur vaart.
  • Het brevet van Bootredder vervangt het Hoger Reddersbrevet niet, bijgevolg is het brevet van Bootredder niet voldoende om in een zwembad of voor open zwemgelegenheden te worden aangenomen als redder. Personen in het bezit van het diploma Hoger Redder mogen in een zwembad of voor open zwemgelegenheden worden aangenomen als redder.
  • De één ster Bootredder zal binnen een Rescue Team steeds onder leiding van een twee ster of drie ster Bootredder opereren.
  • De bezitter van het diploma twee ster Bootredder zal instaan voor een verbetering van de veiligheid van watersporters op plassen en meren en mag met een reddingsvaartuig varen dat sneller dan 20 km/uur vaart.
  • De twee ster Bootredder kan autonoom opereren op plassen en meren en kan binnen een Rescue Team op zee de veiligheid waarborgen onder leiding van een drie ster Bootredder.
  • De bezitter van het brevet drie ster Bootredder zal instaan voor een verbetering van de veiligheid van watersporters op zee. Personen in het bezit van het diploma van Redder aan Zee (WOBRA) mogen aan de kust worden aangenomen als redder voor de zeebadzones.
  • De drie ster Bootredder kan overal autonoom opereren.
Kostprijs

De kostprijs van een bijscholing Bootredder is afhankelijk van de organisator. Als Z, R+ of C lid van RedFed geniet men een voordeliger tarief.

Kalender

De bijscholingen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Bijscholing (= Categorie) en Bootredder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.