Opleiding Zeeredder

De cursus Zeeredder is tot stand gekomen door een samenwerking tussen experten van de Vlaamse Reddingsfederatie (RedFed), het Belgische leger en de kustredders.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • Bekwaam zijn als hulpverlener – redder:
  • Om een reddingsoperatie te leiden op zee.
  • Om in alle noodgevallen gepast te reageren.
  • Om tussen te komen bij verschillende wedstrijdvormen in de zee. 
  • Om in alle noodgevallen de specifieke vereiste EHBO toe te passen. 
  • Om een noodplan op te stellen en uit te voeren. 
  • Gebruik kunnen maken van het basismateriaal van de openwaterredder. 
 • Gebruik kunnen maken van al het reddingsmateriaal dat ter beschikking zou kunnen gesteld worden voor de dienst “zeeredder”.
 • Kennis van de meteorologische omstandigheden en de gepaste maatregelen kunnen treffen om de veiligheid te garanderen.
 • Kunnen samenwerken met de andere reddingsdiensten (bv.: Bootredders, Rode Kruis personeel, WOBRA).

De lessen worden gegeven door erkende RedFed-docenten Zeeredder. De opleiding kan doorgaan indien 8 deelnemers zijn ingeschreven.

Toelatingsvoorwaarden
 • Minstens 17 jaar oud zijn bij de start van de cursus
 • R+ of C lid van RedFed zijn 
 • In het bezit zijn van het diploma Hoger Redder of Duiker-Redder én het diploma Openwaterredder (of van een gelijkwaardig internationaal diploma, erkend door RedFed)
Programma

De cursus omvat 16 uur (waarvan 5 uur theorie en 3 uur examen) waarbij je de nodige kennis en kunde meekrijgt om als openwaterredder te fungeren.

Het programma van de opleiding Zeeredder omvat volgende onderwerpen:

 • Ingangstesten
 • Werk- en hulpmiddelen
 • Medische en andere specifieke factoren
 • Opstellen risicoanalyse, noodplan, organisatie reddingspost en coördinatie hulpdiensten.
 • Wetgeving en reglementering i.v.m. zee en strand
 • Stromingen en getijden
 • Reddingstechnieken in de zee zonder materiaal en met materiaal.
 • Simulatie reddingsactie, specifieke EHBO, reanimatie en stromingen en getijden.
Diploma

Het diploma van Zeeredder blijft geldig mits het volgen van een jaarlijkse bijscholing waarbij technieken worden herhaald en eventueel nieuwe technieken kunnen worden aangeleerd.

Voor een duplicaat van je diploma Zeeredder kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Bevoegdheden

Het beschikken over het diploma Zeeredder stelt je in staat om de veiligheid van watersporters op plassen, meren, open zwemgelegenheden en van diverse watersportactiviteiten aan en op zee beter te kunnen bewaren.

Kostprijs

De kostprijs van een opleiding Zeeredder is afhankelijk van de organisator. De betaling telt als inschrijving en dient minimum 14 dagen vóór aanvang van de cursus te gebeuren. 

Eventueel bijkomende kosten te dragen door de cursist zijn: huur isothermisch pak (€ 5/dag), maaltijden en dranken, eventueel logies of parkeergeld,...

Assimilatie

Ben je Redder aan Zee (WOBRA) en in het bezit van een recent bekwaamheidsattest, dan kan je met het diploma Hoger Redder gecombineerd met recent bijscholingsgetuigschrift een aanvraag richten om administratief ingeschaald te worden tot Zeeredder.

Gelieve bij de aanvraag tot assimilatie de nodige kopieën van het vereiste diploma en bijscholingsattest toe te voegen en te richten tot [email protected]

Internationaal

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt het, via de Belgische Reddingsfederatie, mogelijk dat de houders van het diploma Zeeredder internationaal kunnen gehomologeerd worden door de Internationale Life Saving federatie (ILS). Dit internationaal diploma is geldig in alle lid-landen van ILS.

Het diploma Zeeredder kan in combinatie met het diploma Hoger Redder en het diploma Openwaterredder op aanvraag gehomologeerd worden naar het internationaal diploma van ILS, op voorwaarde dat de diploma's niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien dit wel het geval is, dient er bij de aanvraag een recent bekwaamheidsgetuigsschrift en/of bijscholingsgetuigschrift(en) bijgevoegd te worden.

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?". 

Kalender

Alle cursussen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Cursus (= Categorie) en Zeeredder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.