Opleiding Zwembadcoördinator

Door het volgen van de opleiding Zwembadcoördinator leert de cursist onder andere:

  • klantgericht werken door de juiste sociale vaardigheden en de juiste inschatting van het activiteitenaanbod,
  • de reddingsploeg leiden en administratieve, beheersmatige en technische ondersteuning geven,
  • inzicht hebben in een goed beheer en een efficiënte exploitatie in en rond het bad.

Deze cursus wordt steeds georganiseerd vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Toelatingsvoorwaarden

Het diploma Hoger Redder bezitten of een ander door de VTS als gelijkwaardig erkend diploma.

Programma

Het opleidingsstramien bevat in totaal 76 uren met 60 uren theorie en 16 uren praktijk, verspreid over 1 module en 12 vakken

De opleiding wordt als één geheel georganiseerd. Er is geen stage verbonden aan deze opleiding.

Voor meer inlichtingen over de cursus Zwembadcoördinator, neem je best contact op met de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Diploma

Het diploma van Zwembadcoördinator is onbeperkt geldig. 

Voor een duplicaat van je diploma Zwembadcoördinator kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht. Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”.

Bevoegdheden

De cursist leert om:

  • de reddingsploeg leiden en administratieve, beheersmatige en technische ondersteuning geven aan de zwembadbeheerder,
  • een goed beheer en een efficiënte exploitatie in en rond het bad en de controle en de beheersing van de waterkwaliteit, het klantgericht omgaan met zwembadbezoekers, de doelgroepenwerking, het veiligheidsbeheer van het gebouw en het functioneel werken in een zwemaccommodatie
  • de verantwoordelijkheden, functies, taken en opdrachten van de redder uit te breiden en te diversifiëren.

De bevoegdheden liggen in de lijn van bovenstaande doelstellingen.

Kostprijs

De kostprijs van een opleiding Zwembadcoördinator bedraagt € 200.

Assimilatie

Er is een mogelijkheid tot assimilatie van het diploma Zwembadcoördinator voor volgende diploma's/opleidingen:

  1. Badmeester
  2. Zwembadbeheerder
  3. Zwembadmeester

De aanvraag tot assimilatie van het diploma Zwembadcoördinator kan ingediend worden via de de website van Sport Vlaanderen

Internationaal

Het diploma Zwembadcoördinator kan op aanvraag gehomologeerd worden naar het internationaal brevet.

De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?".

Kalender

Een cursus Zwembadcoördinator wordt steeds georganiseerd vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.