Za 14 december 2024 17:00 - 21:00

Bijscholing Hoger Redder – 2024 ReSQ

KONTICH
Categorie: Bijscholing
Type: Redder

Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent, redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

Een bijscholing duurt 4 uur.

Inschrijvingsgeld betalen op BE BE48 979-9965608-27 betalen binnen de 10 dagen na inschrijving


Plaatsen:
Domicilie-adres:
Duffelsesteenweg 145
2550 KONTICH