Missie

Visie

'Iedereen kan redden' is de visie van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw.

Missie

De Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed) is een erkende sportfederatie die de reddingssport en de veiligheid van watersportbeoefenaars ondersteunt en promoot. 
Ze streeft ernaar om iedereen te kunnen redden door zoveel mogelijk mensen op te leiden.
Daarnaast is RedFed ook een erkende gesprekspartner die redders begeleidt in hun beroepsuitvoering.

Waarden

  • Veiligheid: van jezelf en anderen
  • Hulpvaardigheid: hulp bieden aan
  • Respect: voor haar medemens, natuur en omstandigheden
  • Gezondheid: fit zijn om een leven te redden ("be fit to save a life")
  • Kennisverspreiding: onderling, naar clubs, leden, redders, anderen
  • Samenwerken/collegialiteit
 
De missie van de Vlaamse Reddingsfederatie wordt verder uitgewerkt in het vierjarig beleidsplan en het jaarlijks actieplan. Deze plannen worden uitgevoerd door de RedFed-medewerkers (uitvoerend secretariaat), het Bestuursorgaan, de Commissies en de Werkgroepen in samenwerking met al de reddingsclubs van de federatie.
organogram RedFed
 (Klik op de afbeelding om het organogram uit te vergroten)