Redder aan zee

redder aan zee kleinDe cursussen 'redder aan zee' worden sinds 1997 georganiseerd door het WOBRA, dit is de afkorting voor "West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten vzw".

Voor meer informatie omtrent de inhoud van de cursus, neem je best contact op met het secretariaat van WOBRA:

Diksmuidse Heirweg 6 - 8210 Zedelgem
Tel.: 050 / 366.990
E-mail: wobra[at]campuspov.be 

 

Toelatingsvoorwaarden

  • Bij de aanvang van het cursusjaar minstens 16 jaar oud zijn op datum 1 augustus

  • Een inschrijvingsrecht betalen.

Programma

De cursus vindt plaats in de periode van september tot maart. 

De cursusduur bedraagt 43 uren waarvan 25 uren praktijk en 18 uren theorie. Een overzicht van het programma, kan je terugvinden op de website van WOBRA.

Diploma

Het brevet 'Redder aan Zee' is drie jaar geldig. 

Dit brevet kan hierna worden verlengd, telkens voor een periode van drie jaar, na het slagen voor de bekwaamheidsproeven. Deze bekwaamheidsproeven moeten erover waken dat redders te allen tijde over de nodige fysieke conditie beschikken evenals over de nodige reanimatievaardigheden. Kandidaten die slagen voor deze bekwaamheidsproef bekomen een bekwaamheidsgetuigschrift voor 3 jaar.

Bevoegdheden

Fungeren als strandredders aan de Belgische kust.

Kostprijs

De kostprijs van de cursus kan je terugvinden op de website van WOBRA.

Internationaal

Voor een internationalisering van het brevet Redder aan zee neem je best contact op met WOBRA.

Kalender

De kalender van de cursus kan je terugvinden op de website van WOBRA.

Vanaf hier niks wijzigen