Hoger Redder

Hoger Redder kleinVia de opleiding Hoger Redder, kan je het diploma Basisredder of het diploma Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in de Vlarem II wetgeving,

 • de reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Vanaf 1 januari 2016 kan je ook voor de cursus start, deelnemen aan een sterk aanbevolen adviserende toelatingsproef (= het voorbereidend reddersbrevet behalen). De examinator van de toelatingsproef formuleert een positief of negatief advies aan de kandidaat-cursist in functie van de cursusorganisatie. 

Beschrijving van de toelatingsproef:

Te water gaan met startduik (1) en 25 meter onder water zwemmen (2), 25 meter op de rug zwemmen met de polsen uit het water(3) binnen de tijd van 1 minuut en 15 seconden (4); gevolgd door 150 meter zwemmen met de ogen boven water en naar voor kijkend (5) in een totale tijd van 4 minuten en 30 seconden.

 • (1) niet toegelaten: inspringen of duiken met hoofd boven water
 • (2) niet toegelaten: ogen boven water voor aantikken of crawl zwemmen
 • (3) niet toegelaten: afstoten/aantikken op de buik; toegelaten: afstoten onder water met armen opwaarts
 • (4) wie vroeger aankomt, mag onmiddellijk doorzwemmen
 • (5) niet toegelaten: waden; toegelaten: wisselen van zwemslag, officiële keerpunten

De proef wordt afgenomen in een 25 meter zwembad. De kandidaat is in zwemkledij. Een zwembrilletje en een neusknijper zijn niet toegelaten. De kostprijs van de toelatingsproef bedraagt min € 2,50.

Neem ook een verduidelijkende kijk op dit filmpje.

Het voorbereidend reddersbrevet kan je afleggen:

 • op elke cursusplaats: voor de start van elke cursus zijn er mogelijkheden tot het behalen van het voorbereidend reddersbrevet.
 • tijdens de trainingsuren van alle erkende reddingclubs
 • in verschillende zwembaden bij de redders (indien ze het brevet voorhanden hebben)

Gelieve met de contactpersonen van de cursus (cursusverantwoordelijke/docent), de club (secretaris/trainer) of het zwembad (kassa/redders) vooraf contact op te nemen.

Programma

De cursus duurt 64 uur waarvan 23 uur theorie en 41 uur praktijk.

De cursus bestaat uit 6 vakken:

 • Theorie en Praktijk Functioneren in een zwemgelegenheid (3 + 1 uur)
 • Theorie Redding (10 uur)
 • Praktijk Redding Basisredder (14 uur)
 • Praktijk Redding Hoger Redder (6 uur)
 • Theorie en Praktijk Reanimatie (6 + 14 uur)
 • Theorie en Praktijk EHBO (4 + 6 uur)

De kandidaten voor het brevet Hoger Redder dienen te slagen in de zes vakken voor het behalen van het diploma.

De kandidaten die slagen in alle vakken behalve vak "Praktijk Redding Hoger Redder", bekomen het diploma Basisredder dat door de Vlaamse gezondheidsinspectie (Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van het ministerie van Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap) aanvaard wordt als reddersdiploma voor de bewaking van kleine zwembaden (<200m² en <1,40m diepte). 

Overgangsmodule Redder aan Zee naar Hoger Redder

Via de Overgangsmodule Redder aan Zee (Wobra) naar Hoger Redder kan je het diploma Hoger Redder behalen. Deze opleiding heeft een totale duur van 24 uur.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

 • Functioneren in een zwemgelegenheid
 • Het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in (niet-)overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II
 • De reddings-, reanimatie- en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

De toelatingsvoorwaarden van deze overgangsmodule zijn:

 • Houder zijn van een recent gehomologeerd diploma van 'Redder aan Zee' van de provincie West Vlaanderen (recent Wobra-diploma met recent Wobra-bijscholingsattest)
 • Minimum 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start

Diploma

Het brevet van Redder (Basis- en Hoger Redder) is onbeperkt geldig. De kandidaat moet volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Bloso/Sport Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het brevet gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Op zoek naar een bijscholing? Klik hier

Homologatie

Ben je in het bezit van het Hoger Reddersbrevet (Sport.Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool) en heb je recent een erkende bijscholing gevolgd? Ben je bovendien lid van RedFed, dan kan je dit laten homologeren tot het brevet van Bedrijfseerstehulp.

Gelieve bij de aanvraag de nodige kopieën van het vereiste brevet en bijscholingsgetuigschrift toe te voegen. De homologatie kost € 25.

Bevoegdheden

Je kan instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

Inschrijvingsgeld:

 • Officiële cursus: € 230 (inclusief cursustekst = 6 moduleboekjes)
 • Erkende cursus: € 230 (inclusief cursustekst = 6 moduleboekjes) + lidmaatschapsbijdrage organiserende reddingsclub

Tip!: "Veelgestelde vragen: Wat is het verschil tussen een officiële en een erkende cursus Hoger Redder?"

Inschrijvingsgeld voor bissers:

Een bisser betaalt ongeacht het aantal te herkansen modules 50% van het inschrijvingsgeld als hij/zij de cursus opnieuw volgt bij dezelfde organisatie. M.a.w. dus enkel in geval van een erkende cursus naar een erkende cursus (bij dezelfde organisatie) of van een officiële cursus naar een officiële cursus.

Opgelet!: Hierin zit geen moduletekst en geen lidmaatschapsbijdrage inbegrepen. Heeft de bisser toch een moduletekst nodig dan komt er € 30 bij. 

Assimilatie

Er is een mogelijk tot een assimilatie van het diploma Hoger Redder voor volgende diploma's/opleidingen:

 1. Het Hoger Reddersbrevet, afgeleverd sinds het najaar 1988 door het Bloso (LCK of VTS)
 2. Het Internationale Lifesaver Certificate (ILS)
 3. Het Bloso- of LCK-getuigschrift van Redder van vóór najaar 1988 + specifiek LCK-bijscholingsgetuigschrift 1989 (betreffende
  reanimatie en zuurstoftoediening)
 4. Het getuigschrift van KBZRB-Redder + specifiek LCK-bijscholingsgetuigschrift 1989 (reanimatie en zuurstoftoediening)
 5. Het “Gelijkwaardigheidsattest Hoger Redder Vlaamse Trainersschool” afgeleverd aan:
  - de houders van een Hoger Reddersdiploma van de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten van West-Vlaanderen die in officieel dienstverband werkzaam waren vóór 1/8/95 en die in 1996 een speciale VTS-regularisatiecursus hebben gevolgd
  - de redders die zonder voorafgaande reddersopleiding in officieel dienstverband werkzaam waren vóór 1/8/95 èn die in 1997 een speciale VTS-regularisatiecursus hebben gevolgd
  - de leerkrachten L.O. , ten laatste afgestudeerd in het schooljaar 1995-1996 en tewerkgesteld in één van de officiële onderwijsnetten, die in 1997 (vrij onderwijs) of in 1998 (stedelijk-, provinciaal- of gemeenschapsonderwijs) een speciale VTS-regularisatiecursus hebben gevolgd
 6. Het VTS-getuigschrift van “Duiker-Redder”, enkel voor het begeleiden van duikactiviteiten in overdekte, niet-overdekte en open zwemgelegenheden
 7. De houders van de onder 3. en 4. vermelde getuigschriften zonder specifiek LCK-bijscholingsgetuigschrift 1989, vanaf het ogenblik dat zij minstens één door Bloso erkende Vlarem-II-bijscholing i.v.m. reanimatie en zuurstoftoediening hebben gevolgd
 8. Het “Brevet (Superieur) de Sauvetage Aquatique” afgeleverd door Adeps en/of de Ligue Francophone Belge de Sauvetage (LFBS)
 9. Het "Hohes Rettungsschwimmerdiplom" afgeleverd door het departement Sport van de Duitstalige Gemeenschap van België
De aanvraag tot assimilatie van het diploma Hoger Redder kan ingediend worden via de website van Sport.Vlaanderen

Internationaal

Het diploma Hoger Redder kan op aanvraag gehomologeerd worden naar het internationaal brevet: International Lifesaver Certificate.
 
De aanvraag van een internationaal diploma bestaat uit verschillende stappen. Meer informatie vind je in "Veelgestelde vragen: Hoe kan ik mijn brevet internationaliseren?".

Kalender

Klik hier om de kalender te raadplegen. Selecteer op Cursus 'Hoger Redder' of 'Overgangsmodule RaZ naar HR'.

Vanaf hier niks wijzigen