Na de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag maakte premier Wilmès bekend dat vanaf maandag 18 mei fase 2 van het afbouwplan opgestart wordt.

Dit betekent dat:

 • Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren en als er een coach aanwezig is.
  • De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen (inclusief de coach of begeleider).
  • De sportclubs die opengaan, moeten de veiligheid van hun sporters kunnen garanderen.
  • Douches, kleedkamers en de kantines blijven nog gesloten tot nader order.
  • Het sportmateriaal moet vóór en na het sporten proper gemaakt worden.
 • We weten ook al dat alle sportieve en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.
 • We weten nog niet in welke fase en onder welke voorwaarden zomerstages en jeugdkampen kunnen doorgaan, en wanneer de zwembaden weer open kunnen gaan.

Van zodra we meer duidelijkheid hebben over het ministerieel besluit en de veelgestelde vragen die nog gepubliceerd moeten worden, kan je steeds op de website van Sport Vlaanderen (klik hier) meer informatie vinden.

In samenspraak met onze partners werd een plan van aanpak ontwikkeld. Van zodra we de toestemming krijgen om jullie bij te scholen met de nieuwe richtlijnen voor redding, EHBO en reanimatie in tijden van Corona, zullen we met RedFed aan ijltempo starten met deze specifieke bijscholingen zodat men de veiligheid kan blijven waarborgen in alle Vlaamse zwembaden.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de Veiligheidsraad ons weldra terug laat opstarten. Heb dus nog even geduld, want het welzijn van de baders als van jullie staat voorop!

Aarzel niet om ons te contacteren met eventuele vragen.

Keep safe and stay healthy!

Achter de schermen is RedFed al enige tijd bezig om te kijken hoe we de situatie rond Covid-19 aanpakken op het vlak van hulpverlening. Dat dit niet evident zal zijn, daar zijn we van overtuigd!

Er werd een handleiding opgesteld voor leken, hulpverleners en redders in tijden van Corona om een duidelijk kader te vormen. 

Deze handleiding bevat de volgende hoofdstukken.

 1. Hoe een Covid-19-infectie herkennen?
 2. Preventieve maatregelen
 3. Mogelijk besmet, wat nu?
 4. Gevolgen voor de eerstehulpverlening
 5. Gevolgen voor de reanimatie

Raadpleeg hier de volledige handleiding.

Er werden ook algoritmes opgemaakt. Download het algoritme voor:

 • de reanimatie door 1 redder bij een volwassene, kind of baby met mogelijk Covid-19 (klik hier);
 • de reanimatie door 2 redders bij een volwassen drenkeling, kind of baby met mogelijk Covid-19 (klik hier);
 • de reanimatie door 2 redders bij een volwassene met mogelijk Covid-19 (klik hier).

Zoals jullie weten werkt RedFed samen haar partners aan de uitwerking van de nieuwe richtlijnen die vanaf 4 mei van kracht zullen gaan. Wind en Watersport Vlaanderen heeft het stappenplan voor de heropstart van sportbeoefening op het water overgemaakt aan de bevoegde instanties.

Wat weten we momenteel met zekerheid?

In deze eerste heropstartfase (1A) worden volgende richtlijnen actief:

• Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus: jezelf + 2 personen OF gezinsleden onder hetzelfde dak + 2 personen). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s zijn nog altijd verboden.
• Bij de nieuwe toegelaten sporten zit kajak, tennis, golf, atletiek,… Een belangrijke en positieve kanttekening voor ons is dat deze opsomming niet limitatief is.

Waar hebben we nog geen eenduidig antwoord op gekregen?

• Zullen verplaatsingen naar het water als een essentiële verplaatsing worden beschouwd om onze geliefde sport lifesaving (surf ski, rescue board, …) te kunnen beoefenen?
Standpunt RedFed: Aangezien het toegelaten is om deze sporten te beoefenen, lijkt het ons logisch dat je de verplaatsing mag maken om deze sporten te beoefenen binnen een respectabele afstand.

• Douches, kleedkamers en de kantines blijven momenteel nog gesloten tot nader order, maar kunnen de toiletten opgesteld worden, in functie van de handhaving van de hygiëne.
Standpunt RedFed: Deze vraag werd vaak gesteld! Weet dat elke uitbater de regels die hem worden opgelegd dient te respecteren. Houd hier rekening mee!

• Hoe vermijden we ‘blote handcontact’ bij gemeenschappelijk sportmateriaal?
Standpunt RedFed: Gebruik enkel je eigen materiaal en leen geen gemeenschappelijk materiaal uit om contaminatie te vermijden.

• Hoe monitoren en beheersen we het aantal sporters op het water en welke acties dienen er ondernomen te worden als een sporter symptomen heeft?
Standpunt RedFed: Wij vragen aan de clubs om bij te houden wie, waar en wanneer heeft gesport, zodat we indien nodig alle nodige informatie kunnen delen met Volksgezondheid voor de tracing en/of testing van personen.

• Wat bij een noodgeval op of in het water?
Standpunt RedFed: De wet verwacht van ons dat we helpen, maar Corona legt daar beperkingen op. Volgende strikte regels dienen gevolgd te worden:

Als algemene richtlijn geldt dat je niet dichter dan 1,5m bij je slachtoffer mag komen. In zo’n geval kan je hulp bieden vanop afstand. Dit kan je door aanwijzingen te geven aan de hulpbehoevende. Indien nodig kan de redder, enkel met persoonlijke bescherming, toch dichterbij komen.

Voor levensbedreigende aandoeningen, zoals een reanimatie, moet de redder dichterbij komen. Dit kan echter alleen als de redders wegwerphandschoenen, veiligheidsbril en een chirurgisch, een FFP2- of FFP3-masker dragen. Zonder deze beschermingsmiddelen is het risico te groot voor de redder om zelf besmet te geraken.

Beademen doen we enkel met de blaasballon met bufferzak en zuurstof of door de MTV te gebruiken en dat enkel als we met twee redders zijn. De AED gebruiken we volgens de bestaande regels.

We zijn er ons van bewust dat er wellicht nog aanpassingen zullen volgen en stellen alles in het werk om jullie duidelijke en volledige informatie mee te geven.

Maandag aanstaande (op 4 mei 2020) worden de reanimatierichtlijnen rondgestuurd voor leken, helpers en redders die wij als federatie voorstellen.

Aarzel niet als je met vragen zit deze te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Keep safe and stay healthy!

corona virusVolgend op het overleg van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdagavond en de crisiscel van de Vlaamse Overheid zaterdag, zijn we genoodzaakt geweest om de cursussen en bijscholingen op te schorten tot en met minstens 31 mei 2020. 

Er was vrijdagavond ook positief nieuwsSportieve activiteiten in de buitenlucht en zonder contact zijn terug toegelaten vanaf 4 mei, met maximaal twee personen (of meer indien de personen onder hetzelfde dak wonen). Denk bijvoorbeeld aan kajak, vissen, rescue boarden, …

Ik maakte een sprongetje van geluk dat al onze inspanningen niet voor niets waren geweest, maar daarvoor dienen we wel de officiële richtlijnen van de Federale en Vlaamse Overheid strikt te blijven naleven.

Onmiddellijk schoten verschillende vragen door mijn hoofd:

 • Wat betekent dit concreet voor onze leden?
 • Hoe pakken we dit praktisch aan?
 • Welke bijkomende maatregelen zullen nodig zijn?
 • Wat met gemeenschappelijk materiaal?
 • Welke handelingen dienen genomen te worden bij een noodgeval?

Met onze partners hebben we gewerkt aan een plan van hoe we de komende fases het beste kunnen aanpakken, zodat er eenduidige richtlijnen uitgeschreven kunnen worden. Het postcorona-tijdperk zal in stappen verlopen. Als het misloopt in de eerste fase, is de zomer wellicht niet meer te redden. Voorzichtigheid is dus geboden.

Jullie onvolledige of foute informatie meegeven zou nefast kunnen uitdraaien, daarom wachten we tot we meer zekerheid hebben over de maatregelen die we met z’n allen zullen moeten respecteren vanaf 4 mei.

In de loop van de week mogen jullie concrete richtlijnen van ons verwachten, want de komende dagen zijn er verschillende meetings gepland i.v.m. de sportieve activiteiten.

corona virusHet coronavirus (COVID-19) blijft de actualiteit beheersen. RedFed vestigt graag jullie aandacht op onderstaande richtlijnen naar aanleiding van de ontwikkelingen van het coronavirus die ons dwingen om tot nader order enkele aanpassingen door te voeren voor opleidingen, trainingen en wedstrijden. Deze aanpassingen zijn een gevolg van de aanbevelingen van de nationale en internationale autoriteiten voor volksgezondheid, hetzij door initiatieven genomen door de federaties, hetzij initiatieven genomen door private instanties. We vatten ze even voor jullie samen.

Zwembaden:
Alle zwembaden zijn gesloten. Raadpleeg de site van jullie gemeente voor meer info. 
 
Opleidingen en bijscholingen Hoger Redder: 
Sport Vlaanderen, ISB en RedFed hebben in onderling overleg beslist om de algemene opschorting van cursussen (lessen en examens) en bijscholingen te verlengen tot en met 30 april 2020. Redders kunnen steeds hun digitaal duplicaat consulteren via hun Mijn VTS-account en bekijken wanneer hun laatste bijscholing was.
 
Wedstrijden reddend zwemmen:
 • Tot en met 30 april 2020 zullen er geen wedstrijden reddend zwemmen in Vlaanderen georganiseerd worden.
 • Momenteel zijn volgende wedstrijden afgelast in 2020: ILSE Dordrecht, MISPY, PK Limburg, MISP, BK zwembad, FILCOW, Winge Challenge en WK Lifesaving.
Watersport:
Watersport is niet (langer) toegestaan. Ook niet alleen, ook niet mits in achtneming van social distancing. Meer info over dit verbod: klik hier.
 
RedFed blijft de uitbraak van de corona-epidemie op de voet volgen, zodat we jullie op de hoogte kunnen brengen van eventuele veranderingen. Indien de voorgeschreven richtlijnen veranderen, zal dit via e-mail worden gecommuniceerd naar de clubs.
 

Onze grootste zorg is de gezondheid en het welzijn van eenieder. Wij blijven de aanbevelingen volgen naarmate ze evolueren.

stay homeNaar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft RedFed vzw beslist om het secretariaat in Kessel-Lo te sluiten tot nader order. Dit zal ervoor zorgen dat volgende zaken tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden:

 • Telefoon opnemen (016353500);
 • Geen ophalingen van cursusboeken of reddersmateriaal;
 • Geen vergaderingen of bezoeken;
 • Bestellingen kunnen niet verstuurd of opgehaald worden.

Het personeel blijft in de mate van het mogelijke van thuis uit werken en zijn hierdoor nog steeds bereikbaar via e-mail. Hun respectievelijk e-mailadressen zijn:

Hilde (algemeen directeur): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Wijnand (sporttechnische coördinator): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Sofie (administratie en boekhouding): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zij zullen uw e-mails behandelen en u verder helpen. Begrijp wel dat het reageren op e-mails iets langer kan duren in deze periode.

Enkel in geval van nood kunt u contact opnemen met onze voorzitter Karel Logghe: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast bedankt voor het begrip!

Teamworks makes the dream work. De Vlaamse Sportcommissie zal vanaf 2020 bestaan uit 3 extra stemmen: een vertegenwoordiger van de (1) atleten, de (2) officials en de (3) clubtrainers. Elke werkgroep heeft zelf zijn/haar vertegenwoordiger verkozen.

De vertegenwoordigster van de atleten is Kaat Geubels (RCTAL). Zij behaalde de meeste stemmen van alle C-atleten die aangesloten zijn bij RedFed. Pascal Lievens (RAG) werd verkozen door de College of Referees en zal de officials vertegenwoordigen binnen de sportcommissie. De vertegenwoordiger van de clubtrainers moet nog verkozen worden.

Naast deze drie extra vertegenwoordigers blijft de Vlaamse Sportcommissie bestaan uit één voorzitter (Wim Nuyens), één secretaris (Wijnand Hubregsen) en vijf provinciale afgevaardigden. Alle leden worden telkens om de vier jaar gekozen.

Karel LoggheAfgelopen zaterdag 7 maart vond de Algemene Vergadering van RedFed plaats. Er werden traditiegetrouw allerlei documenten voorgelegd ter goedkeuring (werkingsverslag, balans en resultaatrekening, begroting). Daarnaast stonden er ook verkiezingen op de agenda. We geven een kort overzicht van het nieuw bestuursorgaan:

Karel Logghe is verkozen tot voorzitter. Hij neemt de fakkel over voor de komende 4 jaar van Philippe Raes. Philippe blijft binnen het bestuur maar neemt de functie van provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen op zich. Luc Van den Broeck en Flor Bosmans blijven in hun functie als secretaris-generaal/penningmeester en ondervoorzitter. Danny Vanparys is volledig nieuw in het team. Hij wordt de voorzitter van de opleidingscommissie. Wim Nuyens is net zoals de voorgaande beleidsperiodes opnieuw de voorzitter van de sportcommissie.

De 5 provinciale voorzitters werden verkozen door hun provincie: Bart Dejonghe (West-Vlaanderen), Philippe Raes (Oost-Vlaanderen), Kris Thys (Limburg) en Ann Saelens (Vlaams-Brabant). De provinciale voorzitter van Antwerpen staat voorlopig nog open.

Via deze link kom je nog meer over het nieuwe bestuursgaan te weten.

In de krokusvakantie gaat er opnieuw een trainersopleiding initiator pool van start. Als initiator word je klaargestoomd om zelfstandig een training op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Je leert inzicht te krijgen in het didactisch handelen binnen de sporttak reddend zwemmen. Als initiator zorg je er ook voor dat de trainingen van de beginnende en recreatieve (jeugd)sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier verlopen. Dit gebeurt allemaal op clubniveau en in het kader van een ruimer trainingsprogramma onder leiding van een hoger opgeleide trainer.

Meer informatie over de eerstvolgende opleiding initiator lifesaving pool in Lokeren: klik hier.

Wist je dat? Er is een mogelijk tot een assimilatie van het diploma initiator reddend zwemmen.

De toelatingsvoorwaarde is:

 • het bezitten van een diploma 'Hoger Redder' of er mee gelijkgesteld zijn én in het bezit zijn van een recent bijscholingsgetuigschrift.
 • OF minstens twee jaar actief zijn in clubverband in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie vzw.

De aanvraag tot assimilatie van het diploma initiator reddend zwemmen kan ingediend worden via de website van Sport.Vlaanderen.

word lid button

Een nieuw jaar betekent eveneens een hernieuwing van je RedFed-lidmaatschap. Het lidmaatschap voor 2020 kan je aanvragen in je persoonlijk profiel “Mijn RedFed”. Of je kan je als persoon uiteraard ook rechtstreeks aansluiten bij je favoriete reddingsclub.

Net als voorgaande jaren zijn er drie verschillende categorieën van lidmaatschap bij de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), namelijk (1) R lid, (2) R+ lid of (3) C lid. Afhankelijk van je aangesloten lidmaatschap geniet je van allerlei voordelen. De voordelen die verbonden zijn aan het RedFed-lidmaatschap kan je hier nalezen.

Naast personen kunnen ook zwembaden, zwem-, duik- en watersportclubs lid worden van RedFed. Neem contact op met het RedFed-secretariaat voor meer informatie.

RedFed heet iedereen (opnieuw) van harte welkom in 2020!