Zoals jullie weten werkt RedFed samen haar partners aan de uitwerking van de nieuwe richtlijnen die vanaf 4 mei van kracht zullen gaan. Wind en Watersport Vlaanderen heeft het stappenplan voor de heropstart van sportbeoefening op het water overgemaakt aan de bevoegde instanties.

Wat weten we momenteel met zekerheid?

In deze eerste heropstartfase (1A) worden volgende richtlijnen actief:

• Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus: jezelf + 2 personen OF gezinsleden onder hetzelfde dak + 2 personen). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s zijn nog altijd verboden.
• Bij de nieuwe toegelaten sporten zit kajak, tennis, golf, atletiek,… Een belangrijke en positieve kanttekening voor ons is dat deze opsomming niet limitatief is.

Waar hebben we nog geen eenduidig antwoord op gekregen?

• Zullen verplaatsingen naar het water als een essentiële verplaatsing worden beschouwd om onze geliefde sport lifesaving (surf ski, rescue board, …) te kunnen beoefenen?
Standpunt RedFed: Aangezien het toegelaten is om deze sporten te beoefenen, lijkt het ons logisch dat je de verplaatsing mag maken om deze sporten te beoefenen binnen een respectabele afstand.

• Douches, kleedkamers en de kantines blijven momenteel nog gesloten tot nader order, maar kunnen de toiletten opgesteld worden, in functie van de handhaving van de hygiëne.
Standpunt RedFed: Deze vraag werd vaak gesteld! Weet dat elke uitbater de regels die hem worden opgelegd dient te respecteren. Houd hier rekening mee!

• Hoe vermijden we ‘blote handcontact’ bij gemeenschappelijk sportmateriaal?
Standpunt RedFed: Gebruik enkel je eigen materiaal en leen geen gemeenschappelijk materiaal uit om contaminatie te vermijden.

• Hoe monitoren en beheersen we het aantal sporters op het water en welke acties dienen er ondernomen te worden als een sporter symptomen heeft?
Standpunt RedFed: Wij vragen aan de clubs om bij te houden wie, waar en wanneer heeft gesport, zodat we indien nodig alle nodige informatie kunnen delen met Volksgezondheid voor de tracing en/of testing van personen.

• Wat bij een noodgeval op of in het water?
Standpunt RedFed: De wet verwacht van ons dat we helpen, maar Corona legt daar beperkingen op. Volgende strikte regels dienen gevolgd te worden:

Als algemene richtlijn geldt dat je niet dichter dan 1,5m bij je slachtoffer mag komen. In zo’n geval kan je hulp bieden vanop afstand. Dit kan je door aanwijzingen te geven aan de hulpbehoevende. Indien nodig kan de redder, enkel met persoonlijke bescherming, toch dichterbij komen.

Voor levensbedreigende aandoeningen, zoals een reanimatie, moet de redder dichterbij komen. Dit kan echter alleen als de redders wegwerphandschoenen, veiligheidsbril en een chirurgisch, een FFP2- of FFP3-masker dragen. Zonder deze beschermingsmiddelen is het risico te groot voor de redder om zelf besmet te geraken.

Beademen doen we enkel met de blaasballon met bufferzak en zuurstof of door de MTV te gebruiken en dat enkel als we met twee redders zijn. De AED gebruiken we volgens de bestaande regels.

We zijn er ons van bewust dat er wellicht nog aanpassingen zullen volgen en stellen alles in het werk om jullie duidelijke en volledige informatie mee te geven.

Maandag aanstaande (op 4 mei 2020) worden de reanimatierichtlijnen rondgestuurd voor leken, helpers en redders die wij als federatie voorstellen.

Aarzel niet als je met vragen zit deze te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Keep safe and stay healthy!