corona virusHet coronavirus (COVID-19) blijft de actualiteit beheersen. RedFed vestigt graag jullie aandacht op onderstaande richtlijnen naar aanleiding van de ontwikkelingen van het coronavirus die ons dwingen om tot nader order enkele aanpassingen door te voeren voor opleidingen, trainingen en wedstrijden. Deze aanpassingen zijn een gevolg van de aanbevelingen van de nationale en internationale autoriteiten voor volksgezondheid, hetzij door initiatieven genomen door de federaties, hetzij initiatieven genomen door private instanties. We vatten ze even voor jullie samen.

Zwembaden:
Alle zwembaden zijn gesloten. Raadpleeg de site van jullie gemeente voor meer info. 
 
Opleidingen en bijscholingen Hoger Redder: 
Sport Vlaanderen, ISB en RedFed hebben in onderling overleg beslist om de algemene opschorting van cursussen (lessen en examens) en bijscholingen te verlengen tot en met 30 april 2020. Redders kunnen steeds hun digitaal duplicaat consulteren via hun Mijn VTS-account en bekijken wanneer hun laatste bijscholing was.
 
Wedstrijden reddend zwemmen:
  • Tot en met 30 april 2020 zullen er geen wedstrijden reddend zwemmen in Vlaanderen georganiseerd worden.
  • Momenteel zijn volgende wedstrijden afgelast in 2020: ILSE Dordrecht, MISPY, PK Limburg, MISP, BK zwembad, FILCOW, Winge Challenge en WK Lifesaving.
Watersport:
Watersport is niet (langer) toegestaan. Ook niet alleen, ook niet mits in achtneming van social distancing. Meer info over dit verbod: klik hier.
 
RedFed blijft de uitbraak van de corona-epidemie op de voet volgen, zodat we jullie op de hoogte kunnen brengen van eventuele veranderingen. Indien de voorgeschreven richtlijnen veranderen, zal dit via e-mail worden gecommuniceerd naar de clubs.
 

Onze grootste zorg is de gezondheid en het welzijn van eenieder. Wij blijven de aanbevelingen volgen naarmate ze evolueren.