Eind oktober is er een Koninklijk besluit in werking getreden. Het betreft een besluit m.b.t. de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme. Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen. Deze aangifte moet jaarlijks via MyMinFin.be gebeuren.

Alle clubs hebben nog tijd tot 30 september 2019 om een eerste aangifte te doen. Hou er wel rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.