FAQ van de maandIn de Vlarem II wetgeving staat het volgende vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 

Het diploma Hoger Redder blijft steeds geldig. Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen, moet het diploma vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest. 'Eénmaal per jaar' moet hier geïnterpreteerd worden als éénmaal per kalenderjaar. Dus in principe moet men ten laatste op 31 december bijgeschoold zijn. 

Een korte verduidelijking aan de hand van een voorbeeld

"Ik heb mijn diploma Hoger Redder behaald in 2014 en mijn laatste bijscholingsattest dateert van 4 juni 2015."

D.w.z. dat ik de functie van Hoger Redder kan blijven uitoefenen tot 31 december 2016. Voor het kalenderjaar 2017 ben ik niet meer in orde omdat ik geen bijscholing gevolgd heb in 2016. Van zodra ik een bijscholing Redder volg, ben ik opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving en mag ik terug als redder worden tewerkgesteld.

 

Inschrijven voor een publieke bijscholing Redder? Klik hier om de kalender te raadplegen.

InitiatorGebeten door de lifesaving-microbe en wil je je graag laten opleiden tot trainer in de reddingssport? Neem dan zeker deel aan de initiatorcursus Reddend Zwemmen (VTS). De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend!

Klik hier voor meer informatie.

Maurice

Met diepe droefheid vernamen we vandaag dat Maurice Struyve is overleden. RedFed wenst de familieleden en vrienden van Maurice veel sterkte toe. Maurice was gekend als de goedgemutste en goedlachse stuurman van RAG en de bootredders Aegir. Het hoeft geen betoog dat zowel RedFed als haar clubs Maurice gaan missen. 

De begrafenis vindt op dinsdag 24 januari plaats in de Sint-Eligius Kerk op het kruispunt van de Henri Bouckaertstraat, de Sint-Eligiusstraat en de Keiberg te 9050 Gentbrugge.

Je kan nog een laatste groet brengen aan Maurice en je steun betuigen aan zijn vrouw Mia op het rouwadres: E. Pecherstraat 2, 9050 Gentbrugge. 

 

Rouwbrief Maurice

Ben je op zoek naar een opleiding of bijscholing Hoger Redder? Het hele aanbod voorjaar 2016 vind je in de activiteitenkalender. Je sorteert eerst op categorie (> cursus of bijscholing) en op type (> Hoger Redder, Duiker-Redder, Basisbootredder,...).

Veel succes!