Bijscholing Redder

Hoger Redder kleinHet diploma Hoger Redder blijft steeds geldig. Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent redder of redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men ten laatste op 31/12 bijscholen. De Vlaamse Reddingsfederatie beveelt alvast warm aan zich beter te vroeg dan te laat bij te scholen. Een zwembadverantwoordelijke (= werkgever) verkiest vaak een redder met een zeer recent (<12 maanden) bijscholingsattest.

Mis je langer als een jaar de bijscholing Redder? Schrijf je dan zeker zo vlug mogelijk in voor een bijscholing Redder. Enkel wanneer je beschikt over je bijscholingsattest, ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • In bezit zijn van een diploma Basis-, Hoger of Duiker Redder. 

Programma

De bijscholing Redder duurt telkens 4 uur.

Het Permanent Overlegorgaan Redden bepaalt jaarlijks de items die aan bod komen tijdens een bijscholing. De items voor 2022 zijn:

 • 2 uur praktijk op het droge:
  • praktijk reanimatie: 
   • Reanimatie alleen met doek en AED.
   • Reanimatie alleen met eigen pocketmasker HMEF en AED.
   • Reanimatie met twee met blaasballon met HMEF+ en AED.
  • praktijk EHBO: 
   • De stabiele zijlig.
   • Een korte quiz rond de EHBO-richtlijnen tijdens deze Covidpandemie.
 • 2 uur praktijk in het water:
  • praktijk zwembad:
   • Conditietraining waarbij de verschillende vervoerstechnieken uitgevoerd dienen te worden. 
   • Opduiken van een drenkeling, slepen en uit het water halen van een slachtoffer.
  • praktijk simulaties in het water.

Diploma

Het diploma van Redder (Basis-, Hoger en Duiker Redder) is onbeperkt geldig. Een gediplomeerd Hoger Redder moet volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Sport.Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het brevet gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Bevoegdheden

Je kan instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

Deelname aan een publieke bijscholing Redder bedraagt € 50. Als Z, R+ of C lid van RedFed ontvangt men een korting van € 15 en betaalt men slechts € 35. 

Een private bijscholing voor jouw zwembad of organisatie aanvragen?

Om een private bijscholing Redder te kunnen aanvragen, dient jouw organisatie lid van RedFed te zijn. De aanvraag wordt twee maanden vóór de geplande datum ingediend via Mijn RedFed in het tabblad "Event aanvragen". 

Na goedkeuring en uiterlijk twee weken voor de bijscholing kan de deelnemerslijst ingegeven worden via Mijn RedFed.

Het zwembad of de organisatie ontvangt na de bijscholing een factuur om het bedrag over te schrijven. Voor 4 uur (standaard) is het totaalbedrag € 610 met een maximum van 26 deelnemers. Indien men meer deelnemers wenst in te schrijven, kan er een tweede docent voorzien worden en bedraagt de kostprijs € 1220 voor maximum 52 deelnemers. Het vereiste materiaal is inbegrepen in deze prijs. Bij verlies of schade ten gevolge van verkeerd gebruik, zullen extra kosten aangerekend worden.

Kalender

Klik hier om de kalender van alle publieke bijscholingen te raadplegen. Selecteer op Bijscholing en Redder.

Een private bijscholing Redder aanvragen bij de Vlaamse Reddingsfederatie doe je minstens twee maanden voor de geplande datum via Mijn RedFed

Vanaf hier niks wijzigen