Bijscholing Redder

Hoger Redder kleinHet diploma Hoger Redder blijft steeds geldig. Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent redder of redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men ten laatste op 31/12 bijscholen. De Vlaamse Reddingsfederatie beveelt alvast warm aan zich beter te vroeg dan te laat bij te scholen. Een zwembadverantwoordelijke (= werkgever) verkiest vaak een redder met een zeer recent (<12 maanden) bijscholingsattest.

Mis je langer als een jaar de bijscholing Redder? Schrijf je dan zeker zo vlug mogelijk in voor een bijscholing Redder. Enkel wanneer je beschikt over je bijscholingsattest, ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • In bezit zijn van een diploma Basis-, Hoger of Duiker Redder. 

Programma

De bijscholing Redder duurt telkens 4 uur.

Het Permanent Overlegorgaan Redden bepaalt jaarlijks de items die aan bod komen tijdens een bijscholing. De items voor 2020 zijn:

 • Reanimatie:
  • Herhaling basisreanimatie (met QCPR-pop)
  • Reanimatie met twee
 • EHBO
  • Het zevenstappenplan in de praktijk
  • Stap voor stap met het gebruik van het juiste materiaal
  • De Rautek
 • Redding:
  • Reddingstechnieken bewust en bewusteloze slachtoffers zonder hulpmiddelen + uit het water halen (alleen en met twee)
  • Met en zonder spineboard een slachtoffer uit het water halen met een nek- of rugletsel

Diploma

Het diploma van Redder (Basis-, Hoger en Duiker Redder) is onbeperkt geldig. De kandidaat moet volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Sport.Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het brevet gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Bevoegdheden

Je kan instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

Deelname aan een publieke bijscholing Redder bedraagt € 50. Als R+ of C lid van RedFed ontvangt men een korting van € 15 en betaalt men slechts € 35. Ook organisaties (zwembaden, watersportclubs, etc.) die lid zijn van RedFed genieten van dit voordeeltarief bij deelname aan publieke bijscholingen.

Een private bijscholing voor jouw zwembad of organisatie aanvragen?

Om een private bijscholing Redder te kunnen aanvragen, dient jouw organisatie lid van RedFed te zijn. De aanvraag wordt twee maanden vóór de geplande datum ingediend via Mijn RedFed in het tabblad "Event aanvragen". 

Na goedkeuring en uiterlijk twee weken voor de bijscholing kan de deelnemerslijst ingegeven worden via Mijn RedFed.

Het zwembad of de organisatie ontvangt na de bijscholing een factuur om het bedrag over te schrijven. Voor 4 uur (standaard) is het totaalbedrag € 550 (tot 20 deelnemers). Per 20 deelnemers extra is het + € 550 en per bijkomend uur wordt + € 100 aangerekend. Het vereiste materiaal is inbegrepen in deze prijs. Bij verlies of schade ten gevolge van verkeerd gebruik, zullen extra kosten aangerekend worden.

Opgelet!: vanaf 01/01/2020 zullen wij een prijsstijging doorvoeren van €30. Dit wil zeggen dat de prijs vanaf deze datum €580 zal bedragen voor bijscholingen van 4u met een maximum van 26 deelnemers. Indien men meer deelnemers wenst in te schrijven, kunnen wij een tweede docent voorzien en bedraagt de kostprijs €1160 voor maximum 52 deelnemers.

Kalender

Klik hier om de kalender van alle publieke bijscholingen te raadplegen. Selecteer op Bijscholing en Redder.

Een private bijscholing Redder aanvragen bij de Vlaamse Reddingsfederatie doe je minstens twee maanden voor de geplande datum via Mijn RedFed

Vanaf hier niks wijzigen