Bijscholing Duiker-Redder

Duiker redder 2Het diploma Duiker-Redder blijft steeds geldig. Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent redder of redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men ten laatste op 31/12 bijscholen. De Vlaamse Reddingsfederatie beveelt alvast warm aan zich beter te vroeg dan te laat bij te scholen. De werkgever verkiest vaak een redder met een zeer recent (<12 maanden) bijscholingsattest.

Mis je langer als een jaar de bijscholing Duiker-Redder? Schrijf je dan zeker in voor een bijscholing. Enkel wanneer je beschikt over je bijscholingsattest, ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

 

Toelatingsvoorwaarden

  • In bezit zijn van een Duiker-Reddersbrevet of een Hoger Reddersbrevet + duiker zijn

Programma

De bijscholing duurt minstens 4 uur en bestaat zowel uit praktijk als theorie.

Het praktijkgedeelte 'reddingstechnieken' is specifiek naar duikers gericht, zowel de reddingstechnieken zullen in het zwembad doorgaan als waar ze in open water plaatsvinden.

Diploma

Het diploma Duiker-Redder is onbeperkt geldig. De kandidaat moet evenwel volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Sport Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het diploma Duiker-Redder gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Bevoegdheden

Je kan instaan voor de veiligheid in zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

De kostprijs voor een bijscholing Duiker-Redder is afhankelijk van de organisator. 

Kalender

Klik hier om de kalender te raadplegen. Selecteer op Bijscholing en Duiker-Redder.

Vanaf hier niks wijzigen