Bijscholing Hoger Redder - 2022 ReSQ

Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent, redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.


 

Een bijscholing duurt 4 uur.

Categorie:
Bijscholing

Type:
Redder

Wanneer:
Do 01 december 2022 19:00 - 23:00

Waar:
Domicilie-adres:
Sportveldenstraat 15
3920 LOMMEL
Zwembad:
Sportveldenstraat 15
3920 LOMMEL

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121