Bijscholing Hoger Redder 2023 - ReSQvzw

Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent, redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

Een bijscholing duurt 4 uur.

Inschrijvingsgeld betalen op BE BE48 979-9965608-27 betalen binnen de 10 dagen na inschrijving

Categorie:
Bijscholing

Type:
Redder

Wanneer:
Do 30 november 2023 19:00 - 23:00

Waar:
Domicilie-adres:
Sportveldenstraat 15
3920 LOMMEL
Zwembad:
Sportveldenstraat 15
3920 LOMMEL

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121