Trainer

Initiator reddend zwemmen

InitiatorAls Initiator word je klaargestoomd om zelfstandig een training op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Je leert inzicht te krijgen in het didactisch handelen binnen de sporttak reddend zwemmen. Als initiator zorg je er ook voor dat de trainingen van de beginnende en recreatieve (jeugd)sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier verlopen. Dit gebeurt allemaal op clubniveau en in het kader van een ruimer trainingsprogramma onder leiding van een hoger opgeleide trainer. De opleiding bestaat uit een algemeen en een specifiek gedeelte en is gericht naar zowel het zwembad als open water.

Trainer B reddend zwemmen

De cursus Trainer B bouwt verder op de cursus Initiator Reddend Zwemmen. Begeleiden van (jonge) atleten, trainingsprincipes, enzomeer zijn enkele van de onderwerpen die aangesneden worden in deze cursus. Een must voor iedere begeleider die zijn atleten wil bijstaan op een professionelere manier. Hoger opgeleide trainers helpen mee om de reddingssport tot een hoger niveau te brengen.

Trainersopleidingen worden steeds door de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen) georganiseerd:

VTS-secretariaat, Sofie Journée
Tel.: +32 2 209 47 53
E-mail: sofie.journée[at]sport.vlaanderen

 

Toelatingsvoorwaarden

Initiator reddend zwemmen

  • Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus start.
  • In het bezit zijn van het diploma Hoger Redder van de Vlaamse Trainersschool (of van een ander door de VTS als gelijkwaardig erkend getuigschrift) samen met een een recent bijscholingsgetuigschrift OF minstens 2 jaar actief zijn in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie vzw.

Trainer B reddend zwemmen

  • Het diploma Initiator Reddend Zwemmen bezitten.
  • Het Algemeen Gedeelte Trainer B via de Vlaamse Trainersschool afgelegd hebben.

Programma

Initiator reddend zwemmen

De cursus omvat 56 lesuren waarvan 15 uren Algemeen gedeelte, 35 uren Specifiek gedeelte en 6 uren stage.

Trainer B reddend zwemmen

De cursus omvat 50 uren waarvan 40 uren praktijk/theorie en 10 uren stage.

Diploma

Het trainersbrevet initiator en trainer B is onbeperkt geldig.  

Bevoegdheden

Je kan kwalitatieve trainingen reddend zwemmen aanbieden aan jong en oud.

Kostprijs

De kostprijs voor een initiatorcursus bedraagt € 140 Euro.  

Internationaal

Er is geen internationalisering van het trainersdiploma mogelijk.

Kalender

De kalender van de eerstvolgende trainersopleiding kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen).

Vanaf hier niks wijzigen