Minister Muyters en Sport Vlaanderen lanceren subsidies voor de ontwikkeling van een nieuw naschools sportaanbod. Via deze projectoproep wil de Vlaamse Regering de scholen en gemeenten een duw in de rug geven om na de schooluren een structureel naschools sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en na de projectperiode structureel te verankeren op lokaal niveau. Steden, gemeenten en de VGC kunnen een project indienen tot 1 juni 2018.

Waarom is dit belangrijk voor sportclubs?

  • Er wordt binnen deze projectoproep 2,5 miljoen euro geïnvesteerd voor de komende twee jaar.
  • De beoogde doelgroep is een doelgroep die heel wat sportclubs ook beogen: leerlingen die niet in een sportclub of in georganiseerd verband sporten of bewegen.
  • Er kunnen binnen de projecten middelen voorzien worden voor een lesgever. Dus misschien ziet jouw club het wel mogelijk om, op basis van de interesses van de leerlingen, een aangepast aanboden enthousiaste lesgever te voorzien?!
  • Maak daarom kenbaar bij je lokale sport- of vrijetijdsdienst indien je als club betrokken wil worden bij dit project.