Bijscholing Redder

Hoger Redder kleinHet diploma Hoger Redder blijft steeds geldig. Indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent redder of redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men ten laatste op 31/12 bijscholen. De Vlaamse Reddingsfederatie beveelt alvast warm aan zich beter te vroeg dan te laat bij te scholen. Een zwembadverantwoordelijke (= werkgever) verkiest vaak een redder met een zeer recent (<12 maanden) bijscholingsattest.

Mis je langer als een jaar de bijscholing Redder? Schrijf je dan zeker zo vlug mogelijk in voor een bijscholing Redder. Enkel wanneer je beschikt over je bijscholingsattest, ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • In bezit zijn van een diploma Basis-, Hoger of Duiker Redder. 

Programma

De bijscholing Redder duurt telkens 4 uur.

Het Permanent Overlegorgaan Redden bepaalt jaarlijks de items die aan bod komen tijdens een bijscholing. De items voor 2019 zijn:

 • Praktijk in het water:

  • Minimum 400m zwemmen op verschillende manieren en gebruik van efficiëntere reddingsmethoden om een slachtoffer te halen en uit het water te halen.
  • Andere simulaties: hartinfarct diepe gedeelte, rugletsel diepe gedeelte, meerdere slachtoffers.

 • Praktijk op het droge:

  • Kwaliteitsborging basisreanimatie en reanimatie met twee
  • EHBO: verplaatsen van een slachtoffer en het praktisch toepassen van het zevenstappenplan.

Diploma

Het diploma van Redder (Basis-, Hoger en Duiker Redder) is onbeperkt geldig. De kandidaat moet volgens de Vlarem II wetgeving jaarlijks een door Sport.Vlaanderen erkende bijscholing volgen en het bijscholingsattest moet steeds aan het brevet gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Bevoegdheden

Je kan instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

Deelname aan een publieke bijscholing Redder bedraagt € 50. Als R+ of C lid van RedFed ontvangt men een korting van € 15 en betaalt men slechts € 35. Ook organisaties (zwembaden, watersportclubs, etc.) die lid zijn van RedFed genieten van dit voordeeltarief bij deelname aan publieke bijscholingen.

Een private bijscholing voor jouw zwembad of organisatie aanvragen?

Om een private bijscholing Redder te kunnen aanvragen, dient jouw organisatie lid van RedFed te zijn. De aanvraag wordt twee maanden vóór de geplande datum ingediend via Mijn RedFed in het tabblad "Event aanvragen". 

Na goedkeuring en uiterlijk twee weken voor de bijscholing kan de deelnemerslijst ingegeven worden via Mijn RedFed.

Het zwembad of de organisatie ontvangt na de bijscholing een factuur om het bedrag over te schrijven. Voor 4 uur (standaard) is het totaalbedrag € 550 (tot 20 deelnemers). Per 20 deelnemers extra is het + € 550 en per bijkomend uur wordt + € 100 aangerekend. Het vereiste materiaal is inbegrepen in deze prijs. Bij verlies of schade ten gevolge van verkeerd gebruik, zullen extra kosten aangerekend worden.

Kalender

Klik hier om de kalender van alle publieke bijscholingen te raadplegen. Selecteer op Bijscholing en Redder.

Een private bijscholing Redder aanvragen bij de Vlaamse Reddingsfederatie doe je minstens twee maanden voor de geplande datum via Mijn RedFed

Vanaf hier niks wijzigen