Cursus Hoger Redder - ReSQ

Via de opleiding Hoger Redder, kan je het diploma Basisredder of Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

  • functioneren in een zwemgelegenheid
  • het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in  (niet) overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II,
  • de reddings- en reanimatie-en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

Verplicht op voorhand in te schrijven + voorschot van 60 euro betalen
Voorwaarden : www.ReSQvzw.be

 

Categorie:
Cursus

Type:
Hoger Redder

Wanneer:
Di 27 oktober 2020 19:00 - Za 28 november 2020 19:00

Waar:
Domicilie-adres:
Van Eycklaan 7
2370 ARENDONK

Inschrijven:
https://www.ReSQvzw.be

Documenten: