Instructeur B Lifesaving Pool (GEANNULEERD)

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve lifesavers (pool) (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van lifesaving (pool) teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische leerdoelen te laten bereiken.    
 
Kwalificatievoorwaarde(n)
  • Kwalificatie 1: in het bezit zijn van het diploma 'Initiator Lifesaving (Pool)' of er mee gelijkgesteld zijn
  • Kwalificatie 2: in het bezit zijn van het diploma 'Hoger Redder' of er mee gelijkgesteld zijn en in het bezit zijn van een recent bijscholingsattest

OF

  • Minstens 2 jaar actief zijn in clubverband in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie.
Leeftijd (worden)
  • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Categorie:
Cursus

Type:
Trainer

Wanneer:
Za 21 maart 2020 08:00 - Zo 17 mei 2020 17:00

Waar:
Zwembad:
Oorderseweg 83
9160 LOKEREN

Inschrijven:
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=86132&opleidingId=1549#

Documenten: