Cursus Hoger Redder - LDA

Via deze opleiding tot Hoger Redder, kan je het diploma Basisredder of Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

  • functioneren in een zwemgelegenheid
  • het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in  (niet) overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II,
  • de reddings- en reanimatie-en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

Verplicht op voorhand in te schrijven 

R+ of C-Leden van RedFed betalen € 250,00. Niet-leden van RedFed betalen € 280,00 voor de ganse opleiding.

Gelieve het bedrag over te schrijven met vermelding van je naam, voornaam en HR Roeselare VJ2020!

Inschrijvingen worden afgesloten 15 dagen voor de cursus!

Categorie:
Cursus

Type:
Hoger Redder

Wanneer:
Za 04 april 2020 - Do 16 april 2020

Waar:
Domicilie-adres:
Sportoase Schiervelde - Diksmuidsesteenweg 400A
8800 ROESELARE

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121