Cursus Hoger Redder - HRC

Via de opleiding Hoger Redder, kan je het diploma Basisredder of Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

  • functioneren in een zwemgelegenheid

  • het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in  (niet) overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II,

  • de reddings- en reanimatie-en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

Ook in 2020 zal HRC een redderscursus organiseren. De cursus start op 29/02/2020, duurt 64 uur, en behandelt o.a. reddingstechnieken, verantwoordelijkheden van de redder, EHBO en reanimatie. Op het einde volgt een theoretisch en praktisch examen, waar deze vaardigheden worden getoetst. In bijlage kan je de volledige planning vinden.

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Let op, je inschrijving is pas definitief na het betalen van een voorschot van €50 op BE51 4146 0639 8162 (Mededeling: Voorschot Cursus HRC VJ 2020 naam + voornaam; bij annulatie wordt het voorschot ingehouden als administratieve kost). De betaling van het restbedrag moet vóór 01/2/2020 voldaan zijn (Mededeling: Restbedrag Cursus HRC VJ 2020 + naam + voornaam).

Bij eventuele vragen, kan je contact opnemen met nielsvanmechelen@msn.com.

Categorie:
Cursus

Type:
Hoger Redder

Wanneer:
Za 29 februari 2020 08:15 - Vr 17 april 2020 12:15

Waar:
Event locatie:
Gravin Elisabethlaan 21
2320 HOOGSTRATEN
Zwembad:
Sportoase Stede Akkers - Katelijnestraat 31
2320 HOOGSTRATEN

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121

Documenten: