Instructeur B Lifesaving Pool

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve lifesavers (pool) (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van lifesaving (pool) teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.
 
Kwalificatievoorwaarde(n)
  • Kwalificatie 1: in het bezit zijn van het diploma 'Initiator Lifesaving (Pool)' of er mee gelijkgesteld zijn
  • Kwalificatie 2: in het bezit zijn van het diploma Hoger Redder of er mee gelijkgesteld zijn en in het bezit zijn van een recent bijscholingsgetuigschrift
    OF
  • Minstens 2 jaar actief zijn in clubverband in een reddingsclub aangesloten bij de Vlaamse Reddingsfederatie..
Leeftijd (worden)
  • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Categorie:
Cursus

Type:
Trainer

Wanneer:
Za 09 februari 2019 08:30 - Zo 19 mei 2019 16:30

Waar:
Zwembad:
Oorderseweg 83
2180 EKEREN (ANTWERPEN)

Inschrijven:
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=76788&opleidingId=1549