Cursus Hoger Redder - LDA

Via deze opleiding tot Hoger Redder, kan je het diploma Basisredder of Hoger Redder behalen.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

  • functioneren in een zwemgelegenheid
  • het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in  (niet) overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II,
  • de reddings- en reanimatie-en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

Verplicht op voorhand in te schrijven 

R+ of C-Leden van RedFed betalen € 240,00. Niet-leden van Redfed betalen € 270,00 voor de ganse opleiding.

Gelieve het bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE 53 9799 8568 0053 met vermelding van je naam, voornaam en HR NJ2018!

Categorie:
Cursus

Type:
Hoger Redder

Wanneer:
Za 27 oktober 2018 09:00 - Zo 04 november 2018 16:00

Waar:
Domicilie-adres:
Duinenwater 43
8300 KNOKKE

Inschrijven:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121

Documenten: