Overgansmodule Redder aan zee naar Hoger Redder - LDA

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere:

  • functioneren in een zwemgelegenheid
  • het preventief handelen voor het voorkomen van en het vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in  (niet) overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en andere ongevallen overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II,
  • de reddings- en reanimatie- en EHBO-technieken snel en vlot toepassen.

Toelatingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een recent gehomologeerd diploma van 'Redder aan Zee' van de provincie West Vlaanderen (recent Wobra-diploma met recent Wobra-bijscholingsattest)
  • Minimum 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start

Verplicht op voorhand in te schrijven 

R+ of C-Leden van RedFed betalen € 120,00. Niet-leden van Redfed betalen € 150,00 voor de ganse opleiding.

Gelieve het bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE 53 9799 8568 0053 met vermelding van je naam, voornaam en NJ2018! Minimum 16 deelnemers zijn vereist om de cursus door te laten gaan!

Categorie:
Cursus

Type:
Overgangsmodule RaZ naar HR

Wanneer:
Za 06 oktober 2018 09:00 - Za 20 oktober 2018 17:00

Waar:
Domicilie-adres:
Duinenwater 43
8300 KNOKKE-HEIST

Inschrijven:
maestrokarel@telenet.be

Documenten: